AYSUN BOZUKLU
İSİMSİZ İSİMSİZ 170x140x45 cm, Polyester, 2012
AYSUN BOZUKLU AYSUN BOZUKLU 1981 Kayseri
2007 Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Lisans
İzmir